BAŞKANIN YAZISI

Egemizin güzel insanları, değerli hemşehrilerim…

Başkan olarak, tanıtım bültenimizde sizlere hitap etme onuru yaşıyorum.

EGEBİR nedir, nereden doğmuştur, kimler destek vermektedir?

Bu soruların yanıtlarını kısaca vermeye çalışalım.

EGEBİR; topraklarının büyük çoğunluğu Ege’de olan 8 ilin ve ilçelerinin, İStanbul’da faaliyet gösteren vakıfların ve derneklerin bir araya gelmesi ile oluşmuştur.

Bu iller; Afyon, Aydın, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak’tır.

 

Ayrıca Ege haritasına giren diğer komşu bölgelerimize ait iller ve ilçeleri ile Karadeniz’inden Akdeniz’ine, Güneydoğu’sundan, Trakya’sına, Orta Anadolu’sundan Marmara’sına, Türkiye coğrafyası üzerinde yer alan tüm illerimizin insanları bizim gönül üyelerimizdir.

EGEBİR’in iki önemli amacından biri Ege’nin ortak kültürünü korumak, yaşatmak ve de İstanbul’daki gelecek kuşaklarımıza aktarmaktır. Ancak bu hedeflenen çalışmaların kağıt üzerinde anlatıldığı kadar kolay olmadığının bilincindeyiz. Zira bu çalışmalar özveri, zaman ve finansman gerektirir. Özveriden kastım, bu işe emek harcayanların, teşekkür beklemeksizin, yapacakları çalışmalardır ki bu aktiviteleri gerçekleştirmek, hemşehrilerimizin yörelerine ve Egelilere ortak borcudur. Zamandan kastım ise bu çalışmaları oluştururken harcayacakları zamanların boş olmadığının bilincinde olmalarıdır.İnsanlarımız bu zamanı para kazanmak için harcadığı zaman gibi görmelidir.Ucunda manevi değerlerin korunması vardır ki, İstanbul’un kozmopolit yaşantısı içerisinde bu değerleri korumak, çocuklarımızı korumaktır. Zira örf ve adetlerimiz, Türk toplumunun örf ve adetlerinin ötesinde örnek teşkil edecek düzeydedir. Ayrıca unutmamalıyız ki toplumumuzun devlerine, dinine, Cumhuriyet ilkelerine bağlı laik bir Yörük topluluğudur.Finansman ise bence hepsinden en kolay olanıdır. Zira Egenin insanı da tabiki göç vermiştir. Ama kendi işini kurmak için yada okumak için göç etmiştir.

Pek çok sanayici, işadamı, bilim adamı, sanatçı ve devlet kademelerinde görev yapan değerli insanlar yetiştirmiştir.Dolayısı ile bu değerler arasında bu çalışmaların  finansmanını üstlenecek pek çok insanımızı adeta yarışırken görmek arzusunda olduğumu ifade etmek isterim. İkinci önemli amacı ise Ege’nin insanını hak ettiği yere ulaşmasını sağlamaktır.

Kendi kendine yeten bir topluluk olmamızın nedeni ile, başkalarından yardım almayı, bir yerde kulis yapmayı genlerimizde var edememişiz.

Günümüz birlikten kuvvet doğar deyiminin öne çıktığı bir dönemdir. Sivil toplum kurulıuşlarının önem kazandığı bir zaman dilimine girmekteyiz. O zaman Ege’nin sesi olacak bir güce ihtiyacımız olacaktır.

İşte o zaman benim hemşehrim hak ettiği yere varacaktır. Memur ise şef, şef ise müdür, savcı ise başsavcı vs. olacaktır.

Tüm partilerin, yöremizdeki adayları, mutlaka bizim yöremizin insanı olmalıdır. Hatta İstanbul gibi yerlerde, belediye başkanı, milletvekili, il genel meclis üyesi, belediye meclis üyesi çıkartabilmeliyiz.

Kısacası uzayan kol bizim olmalıdır. Hak edenin hak ettiği yerde olmasını sağlamalıyız. Ancak güçlü olursak sesimizi duyurabiliriz. Birlik ve beraberliğimizi korursak başarılı olabiliriz. Bu da çalışmaların, oluşumunda bizzat yer alarak, finansman desteği sağlayarak, hiçbir şey yapmıyorsan izleyici olarak katılımcı olarak destek vermekle olur.

EGEBİR’e destek veren bu illerimizin ve ilçelerimizin tüm vakıflarının ve derneklerinin değerli yöneticilerine teşekkür ederim. Vakıf ve derneklerin değerli yöneticilerine kendi çocuklarına burs veren bir yapılanmadan, Egeli hemşehrilerine sahip çıkan ve gelecek hazırlayan bir yapıya kavuşturdukları için ayrıca minnet duygularımı ifade etmek isterim. Ayrıca Ankara’daki Egem Platformunu oluşturarak aynı amaca hizmet eden Ankara’daki değerli Egeli  dostlarımıza da aynı içten teşekkürlerimi sunarım.

EGEBİR Başkanı
Hüseyin Reşit ÖZ